Krajský registr zařízení


Tato internetová aplikace poskytuje aktuální regionální informace o oprávněných osobách k převzetí odpadů provozujících zařízení podle § 14 odst. 1, § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Aplikace pracuje s Vaší aktuální polohou (svou polohu můžete do systému zadat také sami, popř. ji vyhledat na mapě) a při nastavení požadovaných parametrů (typ zařízení, přijímané odpady) vyhledá nejbližší zařízení ke sběru, výkupu, využití či odstranění odpadů.

Informace do Registru zařízení vkládá přímo krajský úřad a to na základě vydaného platného souhlasu k provozu zařízení podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech nebo z ohlášených údajů o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b. odst. 1 zaslaných do ISPOP pomocí přílohy 22 vyhlášky 383/2001 Sb.

Každý záznam o provozovaném zařízení obsahuje mj. i krajským úřadem přidělené Identifikační číslo zařízení (IČZ), kterým se musí oprávněná osoba identifikovat při převzetí nebo předání odpadů na průvodních dokladech, dále v průběžné evidenci odpadů i následně v Ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.